sticky bun flickr.com

Jhatka Nylon (Rickshaw)/Cycle-Rickshaw Tyres

All Sizes:
28*1.5
NYLON RICKSHAW (HEAVY -30 P)(AVISH)